.

Kalite

Kalite Politikamız


Yabancı Diller Yüksekokulu olarak

 1. Üniversitemizin hedef ve planları doğrultusunda üniversiteye yeni başlayan öğrencilere akademik bir kimlik kazandırmayı; akademik çalışmalarda ihtiyaç duyulan iletişim dillerini sosyal akademik ve profesyonel hayatta etkin biçimde kullanan, özgüveni yüksek, sorumluluklarının farkında, çözüm odaklı, yaşam boyu öğrenmeye odaklanmış, araştırma ve sorgulama becerileri yüksek, entelektüel bireyler yetiştirmeyi ilke edinen;
 2. Fiziki ve teknik alt yapısı ile Dünya dillerinin öğretiminde en güncel yaklaşımların, en etkin yöntem teknik ve ekipmanların kullanıldığı;
 3. Öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerini destekleyen ve öğrencilerin sosyal-akademik gelişimlerine odaklı bir eğitim ortamı oluşturan;
 4. Toplumsal ihtiyaçlara çözüm bulabilmek için paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışan;
 5. Sürekli iyileştirmeyi ilke edinen,

        bir yüksekokul olmayı taahhüt ederiz.

        Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Kalite

 • Birim Kalite Komisyonu
 • Misyon Vizyon
 • Yönetmelik
 • Görev Tanımları
 • Organizasyon Şeması
 • Başarı ve Katılım Belgeleri